Vertrouwelijke online analyse van de brandrisico’s.

Doe het zelf of met de hulp van een expert.

Ontvang een WETTELIJK verslag met uw score.

Bent u een kleine of grote onderneming, een openbare instantie, een werkgever? Beheert u een of meer gebouwen in Brussel en Wallonië?

U bent wettelijk verplicht een analyse van het brandrisico uit te voeren om:

  • een doeltreffende waarschuwingsprocedure voor brandpreventie in te voeren;
  • een vlotte evacuatie te verzekeren;
  • een beginnende brand onder controle te houden en de verspreiding te beperken;
  • de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te verzekeren.

Deze site is ontworpen om een online analyse uit te voeren van de brandrisico’s in uw gebouw(en).

Voorkomen is immers beter dan genezen …

Met deze tool voor bedrijven en beheerder van gebouwen kunt u de sterke en zwakke punten nauwkeurig identificeren.

U krijgt mogelijkheden aangereikt om uw ruimtes en eigendommen beter te beveiligen.

Bovendien lijst de tool alle vereiste maatregelen, investeringen en communicatie- en informatiemiddelen op om de veiligheid van de gebouwen en de gebruikers te garanderen.

Nieuws