Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

INLEIDING

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld als hulp bij de vragen van de risicoanalyse, om nauwkeurig te bepalen welk antwoord u moet geven voor elke situatie.

Als voorbereiding op het beantwoorden van de vragen is een bezoek aan het gebouw vereist.
DE VRAGEN BEANTWOORDEN

Beantwoord de vragen door de vakjes ” JA “ of ” NEE “ aan te vinken

Als de vraag niet op u van toepassing is, selecteert u ” N.v.t “.

Voorbeeld :

Sommige vragen hebben betrekking op liften. Als het gebouw geen lift heeft, selecteert u N.v.t.

Opmerking : Het vraagteken informeert u over de geldende normen, wetten en regels.

Denk erom dat u op elk ogenblik contact kunt opnemen met een expert door te klikken op dit pictogram:

De expert komt dan bij u langs om de vragen correct te helpen beantwoorden.

VERSLAG
  • Elk antwoord dat niet conform is met de wetgeving inzake brandrisico’s, wordt aangegeven.
  • Zo krijgt u een duidelijk beeld van de antwoorden die niet aan de wetgeving voldoen.
  • Naast elke familie en deelfamilie ziet u het aantal antwoorden dat niet conform is met de wetgeving.
Visualisering van de risico’s

De risico’s worden gevisualiseerd aan de hand van een kleurcode die de risicograad weergeeft.

Op een schaal van 25:

Groen van 1 tot 3: De situatie voldoet volledig aan de geldende normen.
Geel van 4 tot 9: De situatie vereist op termijn enkele verbeteringsmaatregelen.
Oranje van 10 tot 12: De situatie vereist snelle verbeteringsmaatregelen.
Rood van 15 tot 25: De situatie voldoet volstrekt niet aan de regels en vereist dringende verbeteringsmaatregelen.