Scoringen

TOTAAL NIVEAU
0 - 3 Laag
4 - 9 Gemiddeld
10 - 14 Hoog
15 - 25 Zeer hoog
  Gevolgen
Waarschijnlijkheid Onbeduidend
(eerste hulp)
Licht
(medische behandeling)
Matig
(arbeidsongeschiktheid, lichte breuk)
Ernstig
(zware breuk, amputatie)
Catastrofaal
(overlijden)
1 2 3 4 5
Vrijwel zeker
(meerdere gevallen per jaar)
5 5 10 15 20 25
Waarschijnlijk
(> 1 geval per jaar; is al gebeurd)
4 4 8 12 16 20
Mogelijk
(1 geval om de 1 tot 5 jaar)
3 3 6 9 12 15
Onwaarschijnlijk
(1 geval om de 5 tot 10 jaar)
2 2 4 6 8 10
Zeldzaam
(1 geval om de 40 jaar)
1 1 2 3 4 5
Waarschijnlijkheid
Score Beschrijving Voorbeelden
1 Zeldzaam Incident dat zich zelden voordoet, eenmaal om de 40 jaar Incident zou eenmaal kunnen voorvallen tijdens een loopbaan Incident met waarschijnlijkheid van bijna nul
2 Weinig waarschijnlijk Incident dat zich om de 5 tot 10 jaar zou kunnen voordoen Incident zou meermaals kunnen voorvallen tijdens een loopbaan Voorspelbaar, maar zeer onwaarschijnlijk incident
3 Mogelijk Incident dat zich om de 1 tot 5 jaar zou kunnen voordoen Incident dat zich waarschijnlijk al heeft voorgedaan De bestaande controles zouden het misschien niet opmerken
4 Waarschijnlijk Incident dat zich in een periode van een jaar zou kunnen voordoen Incident dat zich al heeft voorgedaan Het personeel zou niet verrast zijn als het zich voordeed
5 Vrijwel zeker Een groot aantal incidenten zou zich in een periode van een jaar kunnen voordoen Incidenten doen zich vaak voor De bestaande controles zijn ontoereikend of niet gedefinieerd
Gevolgen
Score Beschrijving Impact op de activiteiten Materiële impact Getroffen oppervlakte
1 Verwaarloosbaar Geen stopzetting van de activiteiten < € 1000 kosten 1 ruimte of < 10 m² van het compartiment
2 Gering < 1 uur stopzetting van de activiteiten € 1000 tot 5000 kosten 1 ruimte of < 10 m² van het compartiment
3 Matig > 1 uur stopzetting van de activiteiten € 5000 tot 50.000 kosten 1 verdieping of > 2000 m²
5 Catastrofaal > 1 week stopzetting van de activiteiten > € 200.000 kosten 1 gebouw of > 5000 m²